Endret: 5 mar 2016     Opprettet: 12 nov 2013

Hold Ytterdørene igjen - rotteplage.

Det er rotter i området, dels som følge av det milde været vi har hatt, og har, - men også fordi at noen legger ut mat til småfuglene. Det er ikke småfuglene som får maten, men rottene.

Som følge av at en ytterdør ble stående lenge åpen, trengte rotter seg inn i et av våre hus.

Vi ber om at man ikke lar døren stå åpen når man skal et småærend i butikken, eller andre kortvarige oppdrag.

På denne tid av året søker rotter varme.

De behøver ikke å få dette i våre hus - enig ?