Endret: 6 mar 2012     Opprettet: 19 jul 2010

Historiske faktaer

Arbeidet ble påbegynt september 1959

Første innflytting 25. oktober 1960

Borettslaget ble konstituert under vårt nåværende navn 19. januar 1962, og med ansvar for egen økonomi, grøntarealer og de tekniske installasjoner som på det tidspunkt var til stede.