Generalforsamling 2018

Det avholdes ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2018 i møterommet Oppsal kirke.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. mars 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Forslag sendes til styreleder i Godlia Borettslag

Grethe Karin Tvedt

Mekanikerveien 17

0683 Oslo

godlia@styrerommet.no