Endret: 8 mai 2011     Opprettet: 13 jan 2011

Generalforsamling

Årets generalforsamling er berammet til onsdag 4. mai 2011 kl. 18.00 i Godlia Velhus.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være levert styret innen tirsdag 1. mars 2011

For oversikt over hvem som kan delta, klikk her.