Endret: 28 mai 2013     Opprettet: 18 feb 2013

Forhandlinger med Get

Store diskusjoner angående beløp

Styret i Godlia Borettslag har i det siste hatt store diskusjoner med Get om hvor mye fakturaen skal være pålydende.

Tilslutt innkalte styreleder ansvarlige fra GET til styremøte. Etter en del forhandlinger ble det enighet med GET. En sidefordel blir en ny digitalboks for gratis utlevering fra styrerommet.

GET leverer ut og informerer beboerne.

Mer informasjon kommer.