Endret: 19 jan 2015     Opprettet: 8 sep 2014

Forbedret mobildekning i vårt borettslag

Styret har mottatt klager på at mobildekningen har vært svakt og til tider uregelmessig i deler av vårt område og har inngått avtale med Telenor Norge A/S om å sette opp en basestasjon for mobil på taket av Mekanikerveien 6.

Skulle dekningen etter dette fortsatt være dårlig bes våre beboere om å kontakte styret.