Endret: 25 okt 2010     Opprettet: 16 sep 2010

Etterlysning

Det er alltid noe man gjerne skulle hatt, enten på vegne av styret, de ulike utvalgene eller som beboer.

Webutvalget etterlyser:

  • Bilder som kan dokumentere historien til Godlia Borettslag. Enten fra sammenkomster ute (dugnader osv) eller andre bilder som er en fin referanse til den omtalte tiden
  • Historier fra borettslaget, hvordan var det å flytte hit, hvordan var det å vokse opp hit osv.

Ta kontakt med en av representantene fra webutvalget, eller send en epost her.