Endret: 23 feb 2016     Opprettet: 20 okt 2014

En liten orientering fra borettslagets indre liv

Vi som for tiden bebor den "gode li", vi føler på kroppen at det er nesten 60 år siden vårt borettslag ble bygd. Nå skal det utbedres og fornyes. Det er altså vi som bor nå, som skal bære byrdene ved rehabiliteringen for etterfølgende generasjon frem til de kommende 80 år !

At både murpipene og soilfornyelsen kom samtidig kunne man kanskje forvente, men nå som arbeidene pågår er styret imponert over hvor fint det går an å tilpasse seg uvante situasjoner. Praktisk talt ikke syt og klager. Det viser forståelse og fornuft i en vanskelig situasjon.

På våre oppslagstavler finner du en detaljert oversikt over når soilutbedringen kommer til deg. Oversikten er ajourført frem til desember 2015.

Murpipene var i svært dårlig forfatning. Disse blir utbedret ved at man monterer inn en ny pipe av stål, og dermed benytter den gamle murpipen som feste eller fundament for den nye.

Disse store utbedringer vil ikke resultere i høyere husleie. Finansieringen for soil-fornyelsen er ved et langsiktig lån, mens vi betaler for murpipene med sparepengene våre.

EL-biler har markert seg i vårt område hvor flere har kontaktet styreleder med ønske om å strømadgang her på Godlia.

Styret er tilbakeholden. Det skyldes 2 årsaker :

  • Det ene er hensynet til vårt ledningsnett som ikke er dimensjonert for en slik ekstra belastning. Det vil koste betydelige beløp å gi dem en tidsmessig fornying og vil følgelig bli en vurderingssak i en fremtidig prioritering.

  • Den andre årsak er at det foreligger sentrale planer for slike etableringer flere steder i Østensjø-området. Dette vil gjøre vårt engasjement mindre aktuelt.

Det er mange som ønsker seg garasjeplass noe våre åpne søkelister bekrefter.

Vi har til nå hatt 3 typer lister - en for nedre garasjeanlegg, en for øvre og en bytteliste. For ettertiden blir det kun 2 lister. Skulle noen ønske å bytte garasjeplass fra nedre til øvre eller omvendt - må man stille på bunnen av den aktuelle listen. Garasjelistene fremkommer i vår nett-avis og der kan man se hvilken plassering den enkelte har.

Våre felles rom er skjermet, både på loft og i kjeller. Ingen kan ta seg til rette for plassering av gamle møbler, elektrisk utstyr, klær osv.

Det betyr ikke at loft og kjellere ikke kan benyttes ved et kortvarig behov som f.eks. når man pusser opp. Da kontakter du vår vaktmester som vil påvise plass og avtale plasseringstid.

Alt avfall må du selv kjøre til kommunens søppelmottak - vennligst ikke plag dine naboer med ditt avfall ...

Med hilsener

- Styreleder -