Endret: 9 nov 2012     Opprettet: 17 jun 2012

En førsommerlig hilsen - Godlia 24. mai 2012

Det skjer så meget rundt om i borettslaget, og vi vil gjerne informere:

VARMEKABLER

På sin vei fra Filerveien og ned til Mekanikerveien er det en liten sti som vinterstid står klar til å utløse lårbensbrudd og det som verre er med sin glatthet, og mange har med angst og beven brukt den på sin vei ned til vaskeriet i Mekanikerveien 26.

Styret har nå besluttet å brekke opp gammel asfalt og legge ned varmekabler som skaper en snøfri gangbane, og dette skal utføres i sommer og dermed være klar til kommende vinter.

LEKEOMRÅDET NEDENFOR NR. 15

Gjennom mange år har det seget overflatevann ned mot området rundt lekeapparatene og dette har gitt seg utslag i en fuktig sumpaktiv overflate. Styret setter i gang utbedring ved at man graver en dreneringsgrøft som vil lede overflatevannet bort og ned i en kum. Styret håper med dette å kunne presentere et tørt og fint lekeområde.

Arbeidet starter opp ganske omgående.

INNKJØRINGEN TIL MEKANIKERVEIEN 1-3-5 - ASFALTARBEIDER/OPPRETTING

Når man passerer dette område ser man at kjørebanen er nedsunket og gir tilgjengelighetsproblemer for parkeringsplassene i området. Styret setter i gang et oppretting-arbeide i år. Det innebærer oppgraving, bortkjøring av overflødig masse med tilføring av bærelag og nyasfaltering.

FJERNING AV TRÆR

Å beslutte at trær skal fjernes er alltid vanskelig beslutning, og fører gjerne med seg kritikk over fellingen. I år fjernet man 5 trær. De var gamle og ”mett av dage” som det heter, og med lav skogbunn har de ikke den beste feste i granitunderlaget. De måtte felles da de utgjorde en fare ved kraftig vind, og hadde råtedannelse.

NYE BENKER

Den observante beboer har kanskje oppdaget at vi har skiftet ut noen av de gamle benkene, og erstattet disse med en nyere modell. Denne nye modell er noe svakere i konstruksjonen enn den gamle, men den solide modell vi har hatt i mange år produseres ikke lenger – og da så ...

GENERELLE KLAGER SOM TILFLYTER STYRET

Først inngangspartiene. Det skal ikke plasseres barneleker eller sportsutstyr i dette område. Brannforskriftene påbyr styret å sørge for et ”rent” inngangsparti ...

Men også estetisk er det lite hyggelig på vei til sin leilighet å møte barnesykler om sommeren og pulker og ski om vinteren.

Styret kan bli nødt til å innføre et opplegg hvor vaktmester pålegges å samle inn slike hindringer som gir problemer for fri ferdsel - og da må disse gjenstander hentes på kontoret til vår vaktmester. Vi skulle tro at de fleste heller vil velge plassering i sportsrommet enn den lite hyggelige gang med henting hos vaktmesteren.

Mange klager på at fottøy plasseres utenfor egen inngangsdør. Årsaken er muligens at de lukter slik at man ikke vil ha disse i egen entre, men det er hensynsløst å overfører dette problem til sine naboer. Også at søppelposer settes utenfor egen inngang ... som brer sin milde odør natten gjennom i fellesrommet. Sett slikt ut på egen balkong.

VÅRE VASKERIER

Det er dessverre blitt en økende tendens at ferdigvasket tøy henger natten over, og er et lite hyggelig syn for de som skal bruke vaskeriet om morgenen.

Alle skal ha rett til å møte et rent vaskeri når man påbegynner vaskingen !

For å komme ”sjuskene” til livs som ikke vasker og rydder opp etter seg, og heller ikke fjerner sitt tøy - vil vår vaktmester plassere en rull sorte avfallsekker. De som finner vasketøy som har hengt over natten skal legge dette tøy i en sort søppelsekk.

Ingen skal føle ubehag for å gjøre dette. Det er en oppgave styret pålegger en, og er på sikt med til å skape trivelige forhold for alle som bruker våre vaskerier.

VÅRE GARASJER

Som de fleste har erfart har snøbrøytingen vært et problem. Snøbrøyterne har gjerne kommet for sent og med for voldsomt utstyr til våre noe trange garasjeforhold. Grarasjeutvalget i samarbeide med styret har tatt tak i dette problem. Fra kommende vinter vil våre vaktmestere ta seg av brøytingen også av garasjeområdet, slik som det fungerer for øvrige del av borettslaget. Det vil bli kjøpt inn en liten, hendig spesial- plog godt tilpasset vårt øvrige utstyr og godt tilpasset behovet for effektiv snørydding.

STYRET ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER