Endret: 30 okt 2016     Opprettet: 13 sep 2010

Leveranse av elektrisk kraft

OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS.

Godlia Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg.