Endret: 21 jan 2012     Opprettet: 20 sep 2011

Dekk-oppbevaring

Styret har vedtatt at det ikke er tillatt å oppbevare dekk i fellesarealene.

Dekk skal oppbevares på andre egnede steder,

  • i en av eiers boder

  • i garasje, dersom eier disponerer dette

  • dekkhotell

Dekk som blir stående i fellesarealene, vil bli fjernet for eiers regning.