Endret: 6 mar 2012     Opprettet: 15 jul 2010

De ulike boligene

1-roms leiligheter

32 stk ligger i to sammenhengende langblokker med totalt 8 oppganger - Mekanikervn. 12-14-16-18-20-22-24 og 26

2-roms leiligheter

64 stk ligger i to sammenhengende langblokker med totalt 8 oppganger - Mekanikervn. 12-14-16-18-20-22-24 og 26

3-roms leiligheter

224 stk som fordeler seg med 192 stk på:

- 12 punkthus - Mekanikervn. 2-4-6-8-10 og 7-9-11-13-15-17-19 og 32 '

- 2 blokker - Mekanikervn. 28-30 og Filervn. 2-4

4-roms leiligheter

24 stk ligger i én blokk med 3 oppganger - Mekanikervn. 1-3-5