Endret: 30 okt 2016     Opprettet: 20 okt 2014

Datoer for gjennomføring av SOIL-fornying.

Her er estimerte datoer for når de respektive blokkene skal tas.

Nr. 10 10. november til 13. januar 2015

Nr. 07 14. januar ……… 05. mars 2015

Nr. 09 09. mars ………… 06. mai 2015

Nr. 11 07. mai ………….. 29. juni 2015

Nr. 13 30. juni ………….. 09. september 2015

Nr. 15 10. september 02. november 2015

Nr. 17 03. november … 23. desember 2015

Vær oppmerksomme på at dette er estimerte datoer.

Ting kan skje som fører til at disse datoene blir flyttet på.