Endret: 20 mar 2012     Opprettet: 11 nov 2010

Branninstruks for Godlia Borettslag

Ved brann:

Varsle: Oppdages brann eller røyk, skal brannvesenet varsles på tlf.nr: 110 uten opphold. Forsøk å varsle beboerne.

Redde: Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.

Slokke: Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr. Husk at vann ikke skal brukes mot elektriske apparater.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks, er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

FØR DET BRENNER:

Trapperom må holdes fri for personlige eiendeler som kan hindre rask evakuering.

Gjør deg kjent med:

  • Rømningsveier og nødutganger.

  • Hvor slokkeutstyr er plassert i leiligheten.