Blomster til inngangspartiene

Hver oppgang får refundert inntil 500,- til beplanting ved inngangspartiene.

Beboere i hver oppgang avtaler hvem som skal kjøpe inn for den respektive oppgang. Kvittering leveres vaktmester som refunderer beløpet.