8 jan 2019

Årsavgift Parkeringsplass 2019

Til deg som leier parkeringsplass

Det er tid for betaling av årsavgift for leie av parkeringsplass

Du må sette inn all informasjon for den parkeringsplassen du leier.

Beløp:
Kr. 1200,- for parkeringsplass uten motorvarmer
Kr. 2640,- for parkeringsplass med motorvarmer (uavhengig av om du bruker motorvarmer eller ikke)

Betalingsinformasjon: Parkeringsplassnummeret ditt. Dette står på skilt ved plassen.
Betalt av: Navn med adresse og leilighetsnummer. 

I henhold til inngått leiekontrakt skal leien være innbetalt innen angitt frist. Vi minner om at de som ikke betaler sin leie innen fristen mister retten til parkeringsplassen til fordel for neste på ventelisten.

Beløpet innbetales til kontonummer 9820.16.73208, som er Godlia Borettslags konto i Obos.

Betalingsfristen er 10.02.2019.