Årsavgift for parkeringsplass 2018

For de som leier fast oppstillingsplass i borettslaget - det er nå tid for å betale leien for 2018.

Du må sette inn ALL informasjon på betalingen for den parkeringsplassen som du leier i Godlia borettslag for 2018.

Beløp:

  • Kr. 1 200,- for parkeringsplass uten motorvarmer.
  • Kr. 2 640,- for parkeringsplass med motorvarmer (uavhengig om motorvarmeren brukes eller ikke).

Betalingsinformasjon: Nummeret på din parkeringsplass.

Betalt av: Navn (den som står som leier) med adresse og leilighetsnummer.

Beløpet innbetales til: Godlia borettslag v/Mette Carlsen, Mekanikervn. 3, 0683 Oslo

Kontonummer: 6219.05.93792

Betalingsfrist: 10.02.18

I henhold til inngått leiekontrakt skal leien være innbetalt innen angitt frist. Vi minner om at de som ikke betaler sin leie innen fristen vil miste retten til parkeringsplassen til fordel for neste på ventelisten.