9 jun 2020

Angående fakturaer fra Get

Styret er gjort oppmerksom på at flere beboere fremdeles får fakturaer fra Get, og det er også flere som har hørt fra kundeservice hos Get at de er nødt til å si opp avtaler på egenhånd.

Dette er feilinformasjon fra Get. Avtalen er sagt opp innen fristen, og dette har styret fått bekreftet fra Get. 
 

Styret har hatt kontakt med Get angående dette, og har fått beskjed om at beboerne ikke trenger å si opp sine avtaler selv. Fakturaer som er sendt ut som gjelder perioder etter 01.07.2020 trengs ikke betales.