Endret: 4 jun 2013     Opprettet: 27 sep 2010

Aktiviteter i Garasjeutvalget

Informasjon om Garasjeutvalget

Godlia borettslag har et garasjeanlegg bestående av totalt 73 garasjer. Garasjene er fordelt på to steder. Øvre anleg, innkjøring fra Filerveien ved Kiwi, og nedre anlegg som har innkjøring mellom Mekanikerveien 6 og 8.

Garasjene administreres av et eget utvalg som består av tre medlemmer, en leder, en sekretær og et medlem. Det føres eget regnskap for alle inntekter og utgifter i forbindelse med garasjene, og dette integreres til slutt i det totale regnskapet for Godlia borettslag. Garasjene er selvdrevet økonomisk og har en positiv egenkapital.

Garasjeutvalget har ansvar for å tildele garasje til borettshavere som står på ventelisten, samt holde orden på byttelister. Det er både bytteliste internt for det nedre anlegg, samt en bytteliste for de som har garasje i nedre anlegg men som ønsker plass i det øvre anlegget.

For å komme på venteliste for garasjeplass kan det sendes en e-post til Axel Olsen eller Svein Osland .